• دانلود کارگروه آمار و توصیف عمومی استان

  دانلود کارگروه آمار و توصیف عمومی استان

  نام فایل : کارگروه آمار و توصیف عمومی استان فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 53 حجم : 3475 کیلوبایت پروژه تنظیم سند سیاست نظام ديده باني سلامت استان قزوین89 شاخص در 17 دستگاهکارگروه آمار و توصیف عمومی استانتحلیل وضعیت و تعیین دورنمای سلامت استانبرنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامي ايران: این برنامه مشتمل بر 9 فصل با ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 14,000 تومان تخفیف : 30% مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 • دانلود کاربرد ریاضی و آمار در محاسبات بیمه ای

  دانلود کاربرد ریاضی و آمار در محاسبات بیمه ای

  نام فایل : کاربرد ریاضی و آمار در محاسبات بیمه ای فرمت : .pptx تعداد صفحه/اسلاید : 26 حجم : 83 کیلوبایت بنام خداکاربرد ریاضی و آمار در محاسبات بیمه ایریاضیات به دو شاخه تقسیم می شود:ریاضیات محضریاضیات کاربردیدر سالهای اخیر حوزه های جدیدی به این تقسیم بندی اضافه شده است از جمله آموزش ریاضیات و ریاضیات مالیموضوعاتی که در ریاضیات محض ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 14,000 تومان تخفیف : 30% مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 • دانلود کاربرد آمار

  دانلود کاربرد آمار

  نام فایل : کاربرد آمار فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 197 حجم : 961 کیلوبایت کاربرد آمار سرفصل درس(1) کلیاتمطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشدهطبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه آماریتوصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شدهمبانی احتمالتوابع احتمال گسستهتوابع احتمال پیوستهتوزیع نرمال کلیات علم آمار : پردازش داده ها و تبدیل آنها به ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 14,000 تومان تخفیف : 30% مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 • دانلود کاربرد آمار در آزمایشگاه

  دانلود کاربرد آمار در آزمایشگاه

  نام فایل : کاربرد آمار در آزمایشگاه فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 0 حجم : 553 کیلوبایت خطا در خواندن اطلاعات فایل ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 14,000 تومان تخفیف : 30% مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 • دانلود نظام آمارهای مالی دولت

  دانلود نظام آمارهای مالی دولت

    - اصلاح در ساختار حسابداری  <br>   - اصلاح روشهای بودجه ای <br>   - اصلاح نظارت بودجه ای<br>اصلاحات کوتاه مدت <br> 1) ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 14,000 تومان تخفیف : 30% مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 • دانلود مکانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي

  دانلود مکانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي

  مي شوند. که  بعدا به عنوان عملگر هاي آفرينش و نابودي به دست مي آيند که مجددا يک مجموعه ازقواعد جابجايي خوش رفتار را بر آورده مي سازند.<br>در نهايت عملگر تعداد  و هاميلتوني بر حسب عملگر هاي     و     نوشته مي شود. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 14,000 تومان تخفیف : 30% مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 • دانلود مکانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي روش ميدان هاي کوانتيده

  دانلود مکانيک آماري سامانه هاي بر هم کنشي روش ميدان هاي کوانتيده

  مي شوند. که  بعدا به عنوان عملگر هاي آفرينش و نابودي به دست مي آيند که مجددا يک مجموعه ازقواعد جابجايي خوش رفتار را بر آورده مي سازند.<br>در نهايت عملگر تعداد  و هاميلتوني بر حسب عملگر هاي     و     نوشته مي شود. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 14,000 تومان تخفیف : 30% مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 • دانلود مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بیمارستانی

  دانلود مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بیمارستانی

  نام فایل : مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بیمارستانی فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 111 حجم : 258 کیلوبایت مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بیمارستانی آرمان مدیریت اطلاعات بهداشتی ، عبارت است از دستیابی به اطلاعات بهداشتی و اعمال مدیریت بر آن ، استفاده از آن در بهبود نتایج عملکرد سازمان ، فرد و بیمارستان در ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 14,000 تومان تخفیف : 30% مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 • دانلود مدیر کل آمارهاي اقتصادي

  دانلود مدیر کل آمارهاي اقتصادي

  نام فایل : مدیر کل آمارهاي اقتصادي فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 24 حجم : 2348 کیلوبایت بسم الله الرحمن الرحيم مديريت كل آمارهاي اقتصاديشروع كار بانك ملي ايران و جمع آوري اطلاعات وآمارهاي اقتصاديتاسيس اداره آمار و بررسيهاي اقتصادي در بانك ملي ايران تاسيس بانك مركزي ايراناداره آمارهاي اقتصادي در بانك مركزي ايران تفکيک اداره ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 14,000 تومان تخفیف : 30% مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 • دانلود كنترل آماري فرآيند

  دانلود كنترل آماري فرآيند

  نام فایل : كنترل آماري فرآيند فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 56 حجم : 821 کیلوبایت كنترل آماري فرآيندSPC هفت ابزار كنترل فرآيند آماري: برگه ثبت داده هاهيستو گرامنمودار علت ومعلولنمودار پارتونمودار تمركز نقصهانمودار پراكندگينمودار كنترل 1- برگه ثبت داده ها:فرم جمع آوري اطلاعات شماره قطعه:723144 شرح فرايند: سوراخكاري ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 14,000 تومان تخفیف : 30% مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 • دانلود كنترل آماري فرآيند(spc)

  دانلود كنترل آماري فرآيند(spc)

  نام فایل : كنترل آماري فرآيند(spc) فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 58 حجم : 830 کیلوبایت بنام خداكنترل آماري فرآيند(spc)SPC هفت ابزار كنترل فرآيند آماري: برگه ثبت داده هاهيستو گرامنمودار علت ومعلولنمودار پارتونمودار تمركز نقصهانمودار پراكندگينمودار كنترل 1- برگه ثبت داده ها:فرم جمع آوري اطلاعات شماره قطعه:723144 شرح فرايند: سوراخكاري ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 14,000 تومان تخفیف : 30% مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 • دانلود كاربرد آمار در پژوهشهاي علوم پزشكي

  دانلود كاربرد آمار در پژوهشهاي علوم پزشكي

  نام فایل : كاربرد آمار در پژوهشهاي علوم پزشكي فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 10 حجم : 190 کیلوبایت بسم لله الرحمن الرحیمكاربرد آمار در پژوهشهاي علوم پزشكيشاخه هاي آمار حياتيآمار توصيفي: براي بيان واضح و آسان نتايجشاخصهامركزي: ميانگين، ميانه، صدك و نماپراكندگي: انحراف معيار، واريانس، دامنه نمودارهادايره ايخطيستونيهيستوگرامجداول ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 14,000 تومان تخفیف : 30% مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 • دانلود كاربرد آمار در پژوهش هاي علوم پزشكي

  دانلود كاربرد آمار در پژوهش هاي علوم پزشكي

  نام فایل : كاربرد آمار در پژوهش هاي علوم پزشكي فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 38 حجم : 1881 کیلوبایت بنام خداكاربرد آمار در پژوهش هاي علوم پزشكيSTATISTICSرئوس مطالب مورد مشاوره آماری انتخاب روش نمونه گیری مناسب تعیین حجم نمونهتنظیم فرضیات تحقیقتنظیم جدول متغیرها ورود اطلاعات به نرم افزار مناسب آماری(SPSS)انتخاب آزمون مناسب جهت آزمون ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 14,000 تومان تخفیف : 30% مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 • دانلود طرح ساماندهي نظام اطلاعات آماري وزارت صنايع و معادن

  دانلود طرح ساماندهي نظام اطلاعات آماري وزارت صنايع و معادن

  نام فایل : طرح ساماندهي نظام اطلاعات آماري وزارت صنايع و معادن فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 15 حجم : 124 کیلوبایت طرح ساماندهي نظام اطلاعات آماريوزارت صنايع و معادنشوراي فناوري اطلاعاتتابستان 1382شرح خدمات فاز اول :بهبود عمليات جاري در ستاد وزارتخانهتوليد شاخص‌هاي كلان اقتصادي بخش صنعت و معدنهدف از مرحله بهبود عمليات‌بهبود و ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 14,000 تومان تخفیف : 30% مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 • دانلود طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار در سیمابر استان گلستان

  دانلود طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار در سیمابر استان گلستان

  نام فایل : طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار در سیمابر استان گلستان فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 39 حجم : 2327 کیلوبایت طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار در سیمابر استان گلستاناجراي طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار شهري و روستايي به علت سهم مهم مصرف خانوارها در هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي که خود بخش مهمي از هزينه را در ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 14,000 تومان تخفیف : 30% مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 • دانلود شناسايي آماري الگو

  دانلود شناسايي آماري الگو

  نام فایل : شناسايي آماري الگو فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 0 حجم : 1481 کیلوبایت خطا در خواندن اطلاعات فایل ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 14,000 تومان تخفیف : 30% مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 • دانلود سوادوفرهنگ آماری

  دانلود سوادوفرهنگ آماری

  نام فایل : سوادوفرهنگ آماری فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 20 حجم : 1410 کیلوبایت بسم الله الرحمن الرحیمسوادوفرهنگ آماریسواد آماری یک توانایی یاقابلیت است:1)توانایی فکر کردن منتقدانه درمورد استدلالها با به کار بردن آمار به عنوان سند یا مدرک، باقابلیت خواندن و تفسیر داده ها، قابلیت فهم آنچه که خوانده می شود. 2)توانایی فهم و تفسیر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 14,000 تومان تخفیف : 30% مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 • دانلود سمينار مكانيك آماري پيشرفته يك

  دانلود سمينار مكانيك آماري پيشرفته يك

  نام فایل : سمينار مكانيك آماري پيشرفته يك فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 69 حجم : 884 کیلوبایت **سمينار مكانيك آماري پيشرفته يكفصل چهارم آنسامبل كانوني بزرگ*در فصل گذشته ما اساس آنسامبل كانوني را توسعه داديم و طرحي از عملگرها را براي به دست آوردن خواص ترموديناميكي گوناگون سيستم هاي فيزيكي داده شده برقرار كرديم. اهميت اين روش از مثال ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱  

  مبلغ واقعی : 14,000 تومان تخفیف : 30% مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان